Общи условия на уебсайта Scarabey.bg

Въведение

Използвайки онлайн магазина www.scarabey.bg декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Скарабей – 08 ЕООД, ЕИК: 175463006, седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин, бл 635, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.scarabey.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.scarabey.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените връзки в нея, както и в другите страници на www.scarabey.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Скарабей – 08 ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.scarabey.bg.

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица. Можете да намерите страницата ни за Политиката ни поверителност тук.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.

При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация по чл. 52 от ЗЗП:

  • Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
  • Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.
  • Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно, освен в случаите, когато изрично е упоменато друго.
  • При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.
  • Доставката се извършва от куриерска фирма „Интерлогистика”

Отказ от поръчани продукти

Потребителят има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушена цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА. Платената сума се възстановява на Потребителя в срок от 30 работни дни според начина на плащане, с изключение на транспортните разходи.

Несъответствия на стоките и рекламации

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител от меню „Контакти” на сайта www.scarabey.bg. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.scarabey.bg Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.