Политика за защита на личните данни

Въведение

Тази политика за поверителност се отнася само до Скарабей – 08 ЕООД, ЕИК: 175463006, седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин, бл 635, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.scarabey.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН.

МАГАЗИНЪТ се грижи за това Вашите поверителни лични данни да бъдат защитени, когато използвате нашите услуги. За тази цел имаме политика, която описва как Вашите лични данни ще бъдат обработени и защитени. Всички промени, които сме направили в тази политика за поверителност, могат да бъдат намерени, като ни посетите онлайн.

МАГАЗИНЪТ е администратор на лични данни. Вашите лични данни се съхраняват в ЕС, но могат да бъдат обработени извън европейската икономическа зона (ЕИЗ). Във всеки отделен случай на прехвърляне на Вашите лични данни в страна извън ЕИЗ, ще гарантира прилагането на стандартните договорни клаузи, свързани с процеса за поверителност на данните, одобрен от ЕС.

Как използваме Вашите лични данни?

Предоставяйки Вашите лични данни, Вие давате съгласието си да използваме събраните данни, за да можем да изпълним поетите към Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате. Вашите данни са ни необходими поради следните причини:

  • Да създадем Вашия личен акаунт в SCARABEY.BG (напр. Вашето име и Вашия имейл адрес)
  • Да обработим Вашите поръчки чрез нашите онлайн услуги (напр. Вашето име, адрес, дата на раждане и банкови данни)
  • Да Ви изпратим текстови съобщения с уведомления за статуса на доставка (напр. Вашия мобилен телефонен номер)
  • Да Ви изпратим оферти с маркетингови цели, като бюлетини и каталози (напр. Вашия имейл адрес, Вашето име и Вашия пощенски адрес)
  • Да се свържем с Вас в случай на проблеми с доставката на Вашите продукти (напр. телефонен номер, адрес)
  • Да отговорим на Ваши запитвания и да Ви информираме за нови или променени услуги (напр. Вашия имейл адрес)
  • Да анализираме Вашите лични данни, за да Ви предоставим подходящи оферти с маркетингови цели и информация (напр. име, навици за пазаруване)
  • За да можем да удостоверим, че сте навършили възрастта, която се изисква по закон за пазаруване онлайн (напр. дата на раждане)

Ще съхраняваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим нашите услуги или колкото се изисква от закона. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Не можем да премахнем Вашите лични данни, когато съществува законово изискване за съхранение, като правила за счетоводна отчетност или когато съществуват други правни основания да се запазят данните, като продължаващи договорни взаимоотношения.

Какви са правата Ви?

Имате право да поискате информация относно личните Ви данни, с които разполагаме. Ако данните Ви са неточни, непълни или несъществени, можете да поискате да бъдат коригирани или премахнати. Ежегодно имате право да поискате писмена документация във връзка с личните си данни, с които разполагаме в нашите потребителски файлове. За да поискате този документ, моля, пишете до СКАРАБЕЙ 08 ЕООД – Обслужване на клиенти. Можете да оттеглите по всяко време съгласието си да използваме данните Ви за маркетингови цели (напр. изпращането на каталози, бюлетини или оферти). Можете да се свържете с нас или като ни пишете на имейл на accounts@scarabey.bg.

Кой има достъп до данните?

Никога не предаваме, продаваме или разменяме Вашите данни с трети страни за маркетингови цели. Данните, които се препращат на трети страни, например фирми за транспорт във връзка с доставката на стоки, се използват само за изпълнение на ангажиментите на МАГАЗИНА към Вас. МАГАЗИНЪТ може също да предостави Вашите лични данни на организации, като кредитни бюра или агенции за събиране на задължения с цел проверка на кредитния рейтинг, проверка на самоличността и събирането на задължения.

Как защитаваме Вашите данни?

Предприели сме технически и организационни мерки да защитим Вашите данни срещу загуба, манипулация, неоторизиран достъп и т.н. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с прогреса и развитието на технологиите. В СКАРАБЕЙ 08 ЕООД ние защитаваме Вашите данни чрез използването на шифроване. Слой със защитени сокети (SSL) е функция, която шифрова цялата информация, изпращана между купувач и продавач.

Линкове

www.scarabey.bg и scarabey.bg могат да съдържат линкове към други уебсайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уебсайтове – предоставяме тези линкове, за да улесним посетителите на нашия уебсайт в търсенето им на информация по конкретни теми.

Авторски права

Съдържанието на този уебсайт е защитено с авторско право и е собственост на СКАРАБЕЙ 08 ЕООД.
Имейл: info@scarabey.bg